|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

#DigiUpdate: Kaji Selidik Palsu

by Community Manager on ‎20-03-2019 08:33 PM

Hi Pelanggan Digi

 

Jika anda menerima mesej yang disertai dengan link ke laman web winrewardstoday.com untuk melengkapkan borang kaji selidik, JANGAN SESEKALI LAKUKANNYA.  Ini kerana laman web tersebut merupakan satu pemalsuan yang menglibatkan wang anda sebaik anda memasukan maklumat peribadi.

 

1.png

2.png

 

Pastikan anda dapatkan update terkini tentangnya disini.