|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: line internet masalah,on off mod pesawat baru ok

Member
Posts: 1
Registered: ‎24-09-2021
2 minggu sudah masalah digi ni,cuba inform balik ada apa masalah,sya kena on off mod pesawat,baru whssap akan masuk,mesej,call dapat masuk

Re: line internet masalah,on off mod pesawat baru ok

Support
Posts: 121
Registered: ‎10-04-2015

Sekiranya anda masih mengalami isu yang sama sekarang, @Hafiz69  boleh mesej terus ke Inbox kami, sertakan nombor telefon dan maklumat lanjut mengenai isu untuk siasatan ya, TQ 

Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. Click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster! Have a nice day.

Tiada line!

Member
Posts: 1
Registered: ‎27-10-2021
Dah dkat sminggu

Re: Tiada line!

Support
Posts: 4,319
Registered: ‎14-04-2015

Nazran1, Jika isu masih lagi berlaku dan berlarutan sehingga kini, 

mohon kongsikan dengan kami info lanjut mengenai situasi yang dihadapi itu dengan log in ke aplikasi MyDigi (menu > Support > Report An Issue > Network Coverage)

                                                                                                                                                    

Hasil siasatan kes anda akan dikemaskinikan di bawah 'Status Kes Saya' di MyDigi        
Postpaid > https://www.digi.com.my/shop/post