|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

nak tukar pelan dari 160 ke 80,, tapi ade ambil phone

Member
Posts: 1
Registered: ‎19-05-2019

boley ke nak tukar pelan 80 tp ade kontrak dgn pelan160,, phone oppo f9

Highlighted

Re: nak tukar pelan dari 160 ke 80,, tapi ade ambil phone

Support
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hai bella56. Sekiranya anda ingin menukar pelan sebelum kontrak tamat, caj penalti akan dikenakan. Terima kasih.